Rød blok VILLE magten ved at love alt og tilsyneladende holde intet. Dog med én undtagelse: Udlændingeloven skal lempes. Det betyder bl. a., at asylansøgere, der ikke kan vende hjem, og asylansøgere, hvis sag er under behandling, skal kunne bo og arbejde uden for asylcentrene efter et halvt år. Med andre ord: Regeringen vil lave økonomisk omfordeling fra den oprindelige danske befolkning til gavn for uintegrerede indvandrere og efterkommere. Føj denne fremtidige tikkende udgiftsbombe til de 20 mia. årligt, som indvandringen koster allerede. Officielt, vel at mærke, for udgiftstallet er langt større. Det må vist kaldes påtvungen godhed.

Påtvungen godhed

Kommentér