Min julegave til Don Corydon

Finansminister Bjarne Corydon er en rigtig mand. En af de få stålsatte af slagsen med mod til at sætte foden ned. For velfærdsstaten skal slankes, hvis velfærdsamfundet skal overleve, og Corydon har samvittighedsfuldt smøget ærmerne op, slebet sparekniven og sendt sine væbnere i Moderniseringsstyrelsen i byen.  

At Corydon skal støttes i sin slankekur står hinsides diskussion, jf. at omkring 50%  af borgerne er på overførselsindkomst. Men griber finansministeren sagen rigtigt an? Hm! Det er jeg ikke så sikker på, men håber på, at den skæve kurs delvist falder tilbage på dårlige rådgivere – i form af spæklaget af DJØF’ere og embedsfolk uden anden forbindelse end e-mail til de institutioner, hvorom der træffes omkalfatrende beslutninger.  Men da jeg holder af stærke mænd med en mission og ihukommende at bag enhver stærk mand står en mild og kærlig kvinde, har jeg besluttet mig for – meget december-passende – at overbringe ham en julegave. Nærmere bestemt et idékatalog med besparelsesforslag, som stensikkert vil komme til at virke, og det i modsætning til de initiativer, som Corydon hidtil er blevet forledt til i den ellers ærefulde nedskæringskamps hede. Såsom at banke lærere, læger, politibetjente, sygeplejersker mv. på plads.

Her kommer mit (ufuldstændige) julegavekatalog i uprioriteret rækkefølge:   

  • Enhver (ikke syg) kontanthjælpsmodtager skal levere en arbejdsydelse for sine penge 3 timer om dagen. Eksempler: a) Gå i byen for.., gøre rent for…, lave varm mad til…, samtale med en gammel eller handicappet, b) Samle affald og skod op på gader, veje og togperroner, c) Gå en runde på villavejene og tilbyde haveejerne græsslåning, hækkeklipning, lugning mv., d) Være besøgsven for ensomme, e) Foretage indkøb for travle børnefamilier

I første omgang spares der ikke direkte penge, men i anden omgang vil forslaget gøde jorden for en generel holdningsændring til sociale ydelser, som på sigt vil føre til besparelser.

  • Luk Danmarks Pædagogiske Universitet med underafdelinger

De pædagogiske forskere har igennem en årrække med ganske få undtagelser gjort ubodelig skade i uddannelsessystemet.  En af hovedsynderne er Danmarks Pædagogiske Universitet, der i parløb med RUC konsoliderede kompetence-ideologien med den blot-til-lyst pædagogik, som mere end noget andet har skadet respekten for lærer-professionen og tilegnelsen af viden via slid. Over en kop mokka vil jeg dog gerne hviske Bjarne i øret, hvilke 8-10 forskere han med fordel fortsat kan give forskningsmidler.   

  • Nedlæg det meste af Danmarks Radio og skift ledelsen ud

Jeg havde ALDRIG troet, det skulle komme så vidt. Jeg har elsket Danmarks Radio og så i årevis institutionen som en af juvelerne i dansk kulturliv. I dag funger DR primært som multikulturalismens flagskib, bevidstløs uligheds-bekæmper og dyrker af laveste fællesnævner i nyhedsdækningen.  

  • Afskaf vuggestuer

Børn under 18-24 måneder har ingen interesse i at blive passet af fremmede, og for manges vedkommende bliver de så snotforvirrede af institutionslivet, at de aldrig senere lykkes med at udvikle et stabilt jeg. De seneste tal lyder på, at psykisk sårbare unge udgør omkring 20 procent af de 15-24årige. Det støt stigende antal skrøbelige børn og unge mennesker med alskens diagnoser koster en bondegård, og de udgifter skal tøjles. Derfor skal forældre i stedet sammen finde en ordning, så lille Leif kan passes hjemme de første 2 år, for Leif er deres barn, ikke statens.

I forlængelse heraf:

  • Bekæmp skilsmisser

Skilsmisser er et stærkt, stærkt undervurderet samfundsproblem, der smadrer både voksne og børn i hobetal. Skilsmissebørn ender hyppigt i specialundervisning og har langt større risiko for ikke at få en uddannelse end børn i ubrudte parfamilier. Jf. ovenfor om jeg-svage børn og unge, som sidenhen bliver til dårligere fungerende voksne og dermed ringere samfundsborgere.

  • Stop for indvandring fra ikke-vestlige lande og indfør grænsekontrol

Den samlede indvandring fra ikke-vestlige lande er en mega-massiv underskudsforretning for det danske samfund (jf. Morten Uhrskovs bog ”Indvandringens pris. På vej mod et fattigere Danmark.” (2012).

  • Accepter, italesæt og handl på, at mennesker er udstyret med forskellig intelligens og niveaudel elever

Der smides millioner af kroner ud til specialundervisning uden de ønskede resultater. Man kan ikke gøre for, at man har en lav intelligenskvotient, men man kan gøre for, at man gør de ringe begavede en bjørnetjeneste ved at bilde dem ind, at de kan lære det samme som de mere intelligente.  

I forlængelse heraf:

  • Giv plads til den privatpraktiserende lærer, der qua sin (faglige) autoritet kan skabe den fornødne ro

Hovedårsagen til, at et stigende antal elever bliver stadig mere uvidende, er konstant støj og uro i et klasseværelse med for mange utilpassede elever (med diagnoser).  

  • Indopering af chip i mødre, som over en flerårig periode er afhængige af offentlig forsørgelse

Det er lægeteknologisk realiserbart, at der indopereres en chip i kvindekroppen, så kvinden ikke kan blive gravid, men selvfølgelig med mulighed for på et senere tidspunkt at genoprette fertiliteten. Hvis mødrene ikke kan forsørge sig selv, kan de heller ikke forsørge deres børn og dermed give dem en ordentlig opvækst. Chippen skal også tilbydes kvinder, som efter fødslen af deres første barn har demonstreret, at de slet ikke evner at løfte omsorgsopgaven med baggrund i dårlig begavelse, misbrug, psykiske og fysiske lidelser. Tiltaget vil radikalt nedbringe antallet af kostbare tvangsfjernelser.      

Glædelig Jul, kære Corydon.   

Kommentér