Her er en plan for at imødegå den voksende katastrofe med voldelig islamisme

Af Torben Snarup Hansen og Lone Nørgaard

Terrorhandlingerne i Krudttønden og ved synagogen er forfærdelige. Men endnu mere skræmmende er politikernes parfumerede, ubrugelige svar. For en fjende kan ikke bekæmpes, hvis analysen af denne fjende ikke er korrekt. I dette tilfælde hedder fjenden islam, som ikke kun er en religion, men en totalitær ideologi.

Først en begrebsafklaring, derpå opskriften på terrorbekæmpelse.

Muslimer kan deles op i følgende fire kategorier, som Karen Jespersen og Ralf Pittelkow gør det i artiklen ”Hvis man vil bekæmpe terror, må man gøre op med forvirret snak om islam”, DKA 19.2:

 

  1. Bogstavtro fundamentalister, som er parate til at bruge terror mod de vantro med belæg i islams helligskrifter.

 

  1. Fundamentalister, der ligeledes går ind for sharia, men som ”bare” ikke vil bruge terror i deres kamp for en religiøs stat.

 

  1. Kulturmuslimer eller hverdagsmuslimer, som ikke tager de hellige skrifter særligt alvorligt, men dog gerne vil følge traditionen på nogle områder.

 

  1. Den gruppe af muslimer, der opfatter religion som en privatsag og derfor ikke har de store problemer med at blive integrerede i de vestlige samfund.

 

Gruppe 1 er voldelig og aggressiv og vinder for øjeblikket frem overalt i Vesten, fordi islamisk fundamentalisme ikke bliver adresseret adækvat. Den korrekte analyse er, at terrorismen gror i islams baghave, og på den baggrund er det så katastrofalt, at europæiske politikere har tilladt muslimsk masseindvandring.

 

Her kommer det nødvendige svar på den støt voksende katastrofe:

 

Opsig Flygtningekonventionen

En rationel indvandringspolitik begynder med at Danmark opsiger flygtningekonventionen af 1951. Grundlaget skal være at tiltrække personer, der er til gavn for det danske samfund. Men IKKE den danske stat = det integrationsindustrielle kompleks plus alle advokaterne og integrationskonsulenterne.

 

Brug ambassaderne til at skaffe arbejdskraft

Hvis danske virksomheder efterspørger udenlandsk arbejdskraft, kan ambassaderne pålægges at servicere de pågældende gennem særlige konsulater med ekspertise, som kontakter arbejdssøgende og kontrollerer deres kvalifikationer. Hvis ekspertisen mangler eller fejler, så nul tilladelse. Når kvalifikationer og andre forhold er klarlagt, kan der åbnes for en midlertidig ansættelse og dermed fysisk tilstedeværelse i Danmark. Opholdet kan forlænges og blive godkendt permanent i henhold til lov.

 

Terrorister skal fængsles

Terrorister, der pågribes, skal fængsles under henvisning til krigsretskonventioner (f.eks. div. aftaler fra Haag og Genève). Den forebyggende indsats skal primært bygge på trusler om straf. Det er en kendsgerning, at den mundtlige formidling af jihad-opfordringer er langt den mest benyttede og mest effektive, eftersom kun få terrorister læser tekster, og kun de færreste behersker koran-arabisk. De hører i stedet en imam fortælle om Allahs had mod de vantro. Resten af forløbet er velkendt.

 

Kontrol med moskeernes bønnemøder og andre forsamlinger

Islam og koranen kan og skal ikke forbydes, men i henhold til Grundloven er propaganda i form af (mundtlig) opfordring til brud på landets sædvaner og offentlige orden forbudt. Islamiske moskeer og studiekredse pålægges at ansøge om tilladelse til bønnemøder, der kontrolleres af politiet.

 

Forsamlinger, der godkendes, skal indbetale et årligt gebyr til dækning af udgifter ved overvågning og oversættelse af aktiviteterne. Arabisk skal således ikke forbydes, men indholdet af en prædiken skal kontrolleres – på prædikantens bekostning. Forsamlinger, der ikke er godkendte eller overtræder grundlovens forbud, opløses, og de ansvarlige udvises for bestandigt. Den samme straf skal ramme personer, der har hjulpet terrorister, f.eks. ved at fremskaffe våben.

 

Udvisning for bestandig

UDVISNING FOR BESTANDIG er den mest effektive trussel. Fordi de fleste muslimer uanset kategori-placering ikke vil tilbage til deres egne fejlslagne stater.

 

(Artiklen er trykt i Den Korte Avis d. 3. marts 2015)

 

Kommentér