Alle indlæg i Beskeder

Selv højtuddannede mennesker kan ikke finde ud af at skelne imellem et multi-etnisk samfund og et multi-kulturelt. Eller kan det virkelig have sin rigtighed, at de samme mennesker rent faktisk mener det, når de udtaler, at de går ind for et multi-kulturelt Danmark? Er deres svar ja, følger logisk, at de støtter ligestilling af forskellige kulturer - og dermed fx retten til at praktisere sharia i muslimske parallel-samfund.

Apropos det multi-kulturelle samfund

Rød blok VILLE magten ved at love alt og tilsyneladende holde intet. Dog med én undtagelse: Udlændingeloven skal lempes. Det betyder bl. a., at asylansøgere, der ikke kan vende hjem, og asylansøgere, hvis sag er under behandling, skal kunne bo og arbejde uden for asylcentrene efter et halvt år. Med andre ord: Regeringen vil lave økonomisk omfordeling fra den oprindelige danske befolkning til gavn for uintegrerede indvandrere og efterkommere. Føj denne fremtidige tikkende udgiftsbombe til de 20 mia. årligt, som indvandringen koster allerede. Officielt, vel at mærke, for udgiftstallet er langt større. Det må vist kaldes påtvungen godhed.

Påtvungen godhed

Hvem vil ikke bygge bro? Imran Shah, talsmand for Det Islamiske Trossamfund, afviser d. 27. september Kåre Bluitgens oversættelse af Koranen med disse ord: »Derfor vil denne bog ikke kunne bygge broer eller medvirke til en øget forståelse, når danske muslimer med meget stor sandsynlighed vil afvise disse forsøg fra denne islamofob (…) Islamofob? Javel så. Hvem er det lige, der ikke vil bygge bro?

Endnu et indlæg afvist af Politiken