Alle indlæg i Kristeligt Dagblad

Dannelse er forudsætning for et civiliseret samfund

LONE NØRGAARD OG KIRSTEN SARAUW

Hvad kan man kende et civiliseret samfund på? På, at dets institutioner understøtter og værdsætter en levende sammenhæng mellem fortid, nutid og fremtid. Den liberale engelske politiker og skribent fra den sene oplysningstid Edmund Burke formulerede det således: ” et fællesskab om al viden, al kunnen, al dyd og al fuldkommenhed”, hvilket indebærer, at linjerne trækkes bagud og fremad mellem generationerne. Læs mere …

Det omsorgsløse samfund

Verden er af lave: Mere end 200.000 unge i alderen 16-29 år er i dag ikke under uddannelse.

Flere psykiske lidelser blandt børn.

Et stort antal unge og yngre mennesker er på førtidspension, fordi de ikke skridt for skridt er blevet opdraget til at mestre voksentilværelsens krav af deres forældre.

Stadig flere unge mennesker skal til psykolog.

Antallet af skolebørn der drikker alkohol stiger.

Tusindvis af unge er på ”lykke”piller, og storforbrugere af kokain og hash. Læs mere …