Arkiv for november, 2008

Flow og fordybelse

FlowAf Frans Ørsted Andersen. 200 sider. 225 kr. Hans Reitzels Forlag 2006

Hvem vil ikke gerne leve ’det gode liv’? Hvor arbejde, familie og fritid går op i en højere enhed, og hvor man kan håndtere det moderne samfunds krav om livslang læring og konstant omstilling – uden at gå i spåner. Flow-begrebet er måske vejen frem. At være i flow defineres som den særlige mentale tilstand eller opmærksomhedsform, hvor man er dybt koncentreret om en eller anden aktivitet. Så dybt at man mister fornemmelsen for tid og sted i en følelse af virkelyst, optimisme og engagement. Læs mere …

Kvinde i tiden

KvindeAf Bente Schwartz. 143 sider. 248 kr. Tiderne Skifter 2006.

Jeg er glad for, at Bente Schwartz lægger ud med at give en forklaring på den noget gådefulde forsideillustration: Et krakeleret model-kvindeansigt med rødt tyl om håret og lange sorte vipper over øjne indstillet på uendeligt. Det viser sig, at forfatteren med dette foto fra et udstillingsvindue vil rejse spørgsmålet: Er facaden ødelagt, fordi der er ridset i den, eller kommer opløsningsprocessen indefra? I min gumpetunge udlægning: Når stadig flere kvinder går ned med flaget af stress og udbrændthed – er det så deres egen skyld eller samfundets? Læs mere …

Jeg har aldrig fortalt det til nogen

1458600t137Af Winnie Fersmark. 176 sider. 229 kr. Forlaget Documentas 2006.

Det er barske fortællinger tidligere sygeplejerske Winnie Fersmark har påtaget sig at formidle. Om alkohol- og stofmisbrug og den ulykke, der rammer ikke bare misbrugeren selv, men også dennes omgivelser. Ikke mindst den nære familie kommer til at holde for, og hvor belastende det er at være pårørende taler bogens i alt otte beretninger deres tydelige sprog om. Christian, der er 45, ansat i det private erhvervsliv, gift og med to børn, får sagt det klart til sin 19-årige søn Tobias: ”Det er mit navn og mit omdømme og det smadrer du ikke! Læs mere …