EU straffer danskernes nej sidste år ved at afvise særaftale om Europol

EU vil hellere straffe Danmark for at have stemt -forkert- den 3. december 2015 end at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet, skriver lektor Lone Nørgaard om Danmarks problemer med at få en særaftale om Europol

EU vil hellere straffe Danmark for at have stemt -forkert- den 3. december 2015 end at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet.

Det står tilbage, efter at Frans Timmermann afviste, at Danmark skulle kunne få en særaftale angående Europol.

Nu burde de danske politikere, som anbefalede et ja, tænke over, hvad det er for et samarbejde, de ønsker, Danmark skal være med i. Det er jo et mafiasamarbejde, hvor lande, der stadig hylder principperne om folkestyre, skal bosses på plads af hensyn til EU. Hvilket betyder, at tryghed for borgerne for eksempel i form af kriminalitetsbekæmpelse ikke har førsteprioritet.

-Jeg er overbevist om, at rigtig mange vælgere har tænkt, at de godt kunne stemme nej, fordi de troede på Dansk Folkeparti. Men de vælgere fik en falsk tryghed, da de stemte nej, og de har sat deres kryds under falske forudsætninger, fordi Dansk Folkeparti udstedte en dækningsløs check. Vælgerne er blevet ført bag lyset,- er Venstres Jan E. Jørgensens forudsigelige kommentar til Timmermanns udmelding.

SANDHEDEN ER, at både ja-partierne og Dansk Folkeparti førte vælgerne bag lyset længe før afstemningen den 3. december 2015. For hvis regeringen og EU-flertallet i Folketinget var så bange for, at Danmark ville ryge ud af Europol, så skulle de ikke have godkendt Lissabon-traktaten tilbage i 2007. Det var Lissabon-traktaten, der skabte dette problem, fordi man der gjorde Europol overstatsligt. EU-flertallet vidste, at Danmark ikke kunne deltage i Europol, hvis det blev overstatsligt (jf. retsforbeholdet i Amsterdam-traktaten).

EU-flertallet stemte Lissabon-traktaten igennem, og Dansk Folkeparti lod dem gøre det uden at stille mistillidsvotum til regeringen, på trods af at regeringen faktisk havde lovet, at Lissabon-traktaten skulle til folkeafstemning.

Det er muligt, at Danmark ikke kan få en aftale, sådan som tredjelandene Norge, Island, Schweiz og selv Albanien har fået det. Men så er det alene politikernes egen skyld, fordi de ikke udøvede rettidig omhu.

Nu, hvor ledelsen i EU for alvor har kastet masken og vist sit sande, brutale ansigt, så er tiden vist inde til en afstemning om Danmarks medlemskab af foretagendet.

Som Dansk Samling hele tiden har sagt.

(trykt som kommentar i Kristeligt Dagblad d. 8. oktober 2016)

Kommentér