Trange rum og åbne pladser – Vejen ud af angst, panik og fobier

trange-rum-og-aabne-pladser_146113Af Torkil Berge & Arne Repål
På dansk ved Søren Søgaard
Dansk Psykologisk Forlag
300 sider, 298 kr.

Når angsten tager overhånd

[Ny selvhjælpsbog henvender sig direkte til den, der lider af panikangst. Der er håb forude]

Angst i dagligdags sprogbrug dækker over mange og sammensatte følelser: Vrede, skam, nervøsitet, skyld, ængstelse, tristhed. Men vi kan også være skrækslagne med en lystbetonet følelse af spænding, fx når vi ser en gyserfilm eller hører til dem, der dyrker bjergbestigning. Ingen kommer igennem livet uden at opleve angst, og det er helt normalt at reagere på en faretruende situation med frygt. I nogle situationer kan angst ligefrem være nyttig, fordi alarmtilstanden i kroppen får den til at reagere hensigtsmæssigt (fx flugt fra en fare). Angst bliver imidlertid til lidelse eller fobi, når den antager et omfang, som forhindrer os i at løse vores problemer eller fungere i hverdagen.
Det er denne type angst de to norske forfattere Torkil Berge og Arne Repål stiller skarpt på. Begge er specialister i klinisk psykologi, og titlen Trange rum og åbne pladser – vejen ud af angst, panik og fobier illustrerer deres ærinde: At præsentere hvad angst er for en størrelse, hvordan og hvornår angsten kommer til udtryk, og hvilke strategier, der kan modvirke, eller i hvert fald formindske, lidelsen. Bogen falder i 5 dele: 1. Hverdagens angst og forskellige former for angstlidelser og fobier, 2. Hvorfor får vi angstproblemer? – angstens naturhistorie, udvikling af angstlidelser og indlæring af fobier fx social angst, angst for slanger og edderkopper eller flyskræk. Også tab, som svækker selvfølelsen, giver grobund for angst og depression, 3. Hvordan får man kontrol over angsten?, 4. Tvangslidelser, 5. Hvem kan hjælpe? – familien, en medhjælper, selvhjælpsgrupper, internettet, professionelle behandlere.
Berge & Repål har tydeligvis masser af erfaringer og klinisk praksis at trække på. Resultatet er blevet en oplysende, velskrevet og lettilgængelig indføring i fænomenet angst og ikke mindre vigtigt – i, hvad den enkelte kan gøre ved den. Forfatterne dækker op med et ”koldt bord” af tilgange og teknikker, som den lidende så kan vælge ”retter” ud fra – i overensstemmelse med det specifikke behov.
Noget af det mest effektive man kan gøre for at formindske angsten er at udsætte sig selv for den på en planlagt og systematisk måde. I små doser, der kan bæres. Eksponeringstræning, som det hedder på fagsprog, indebærer at gå ind i situationer, hvor man har angst og blive der, til angsten er mindre. Til det formål leverer forfatterne forslag til fremgangsmåder og træningsprogrammer ved at præcisere, hvilke spørgsmål, der skal tages stilling til, før man går i gang, fx hvad målet præcist er, hvor meget tid man vil sætte af til øvelserne, og hvordan delmålene skal defineres. Her kommer en konkret handleplan for en person, som i mange år havde angst for at rejse med toget:
1. Gå ned på stationen sammen med ægtefællen, 2. Gå ind i ventesalen og bliv der sammen med ægtefællen i 5 minutter, 3. Være inde i ventesalen i fem minutter alene, 4. Være ude på perronen i 15 minutter alene, 5. Tage toget alene til næste station, 6. Tage toget alene to stationer, 7. Tage toget alene gennem en tunnel, 8. Træne denne rejse tre dage hver uge.
Der findes altså en række forskellige strategier til at mestre angst. Mange mennesker med angstproblemer har fx lært vejrtrækningsteknikker som en del af deres terapi. Også motion er et godt virkemiddel. Af afgørende betydning er, at den lidende skal handle/træne sig ud af sin angst, og at øvelserne går hånd i hånd med mentalt arbejde. Det sker ved at gøre sig bevidst om egne negative tanker og forestillingsbilleder og derpå arbejde hen i mod at ændre dem.
Det er væsentligt at forstå, at mennesker med angst ikke er i stand til at beslutte sig til at kontrollere den. Viljestyrke rækker ikke, og man kan heller ikke tale sig ud af sin angst hos selv den ypperste psykolog. Det er handling, som giver forvandling.
Vil man vide noget om angst(terapi) – også uden selv at døje med lidelsen – så er denne bog et særdeles godt valg.

(Trykt i Jyllands-Posten 5.5.06)

Kommentér